Монгол

Рио Тинто групп үйл ажиллагаа явуулж буй улс орондоо урт хугацааны бодит үр ашиг бүтээхийг зорьдог. Бид хүрээлэн буй орчноо дээдэлж, арчлан тордож, олборлолт дууссаны дараа байгалийн унаган төрхийг нь эргүүлэн сэргээх үүрэгтэй. Мөн тухайн улс, орон нутгийн эдийн засагт татвар болон бусад хэлбэрээр зохих ёсны хувь нэмэр оруулах үүрэг хүлээн ажилладаг. Бид Монгол Улсад ч эдгээр үүргээ чанд биелүүлж байгаа билээ.

Рио Тинто групп үйл ажиллагаа явуулж буй улс орондоо урт хугацааны бодит үр ашиг бүтээхийг зорьдог. Бид хүрээлэн буй орчноо дээдэлж, арчлан тордож, олборлолт дууссаны дараа байгалийн унаган төрхийг нь эргүүлэн сэргээх үүрэгтэй. Мөн тухайн улс, орон нутгийн эдийн засагт татвар болон бусад хэлбэрээр зохих ёсны хувь нэмэр оруулах үүрэг хүлээн ажилладаг. Бид Монгол Улсад ч эдгээр үүргээ чанд биелүүлж байгаа билээ.

Дэлгэрэнгүй үзэх

Бүх мэдээг үзэх